H E.C.F.PO. είναι η φωνή σας, η άποψη σας, στο δημόσιο διάλογο

0

Υπάρχουν τόσα θέματα που φαίνονται σωστά, αλλά δεν είναι, ή έστω δεν είναι εφαρμόσιμα. Γιατί η κοινωνία απέχει, ή είναι αποφάσεις ανθρώπων που ελάχιστη σχέση έχουν τόσο με την εφαρμογή τους, όσο και με τη δημοκρατία τους. H E.C.F.PO., είναι η φωνή σας, η άποψη σας, στο δημόσιο διάλογο, που κρίνει με τα δικά του κριτήρια το σωστό ή λάθος.

Επικοινωνία: Ιωάννης Β. Βέλλης E-mail: ecfpogr@gmail.com

E.C.F.PO. Forum Greece

0

Οι παρακάτω λειτουργικοί κανόνες είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη/ χρήστες του FORUM. Κάθε παραβίαση τους, μπορεί να επιφέρει ως τιμωρία μέχρι και την οριστική διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη, αν αυτός δεν συμμορφωθεί στις όποιες υποδείξεις της συντονιστικής/διαχειριστικής ομάδας. Παρακαλούμε επίσης, σε περιπτώσεις flaming, οι χρήστες να μην λαμβάνουν θέση παρά να ειδοποιούν αμέσως κάποιον από τους συντονιστές ή /και τους διαχειριστές, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
1. Μέλη του φόρουμ δύναται να γίνουν όλοι, ανεξαρτήτως φύλλου, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, χρώματος, καταγωγής και μορφώσεως.
2. Όλα τα μέλη οφείλουν να σέβονται τα υπόλοιπα μέλη, καθώς και τυχόν πρόσωπα στα οποία αναφέρονται. Απαγορεύονται οι υβριστικές δηλώσεις, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού κόμβου ως εφαλτήριο προσωπικών διενέξεων. Απαγορεύονται ρητά οι υβριστικές δηλώσεις προς δημόσια πρόσωπα. Απαγορεύονται επίσης, κάθε προσπάθεια προς ρατσιστική ή άλλη προσβλητική εκδήλωση προς την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή προέλευσης. Οποιαδήποτε παραβίαση του συγκεκριμένου κανόνα, μπορεί να επιφέρει μέχρι και την οριστική διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη.
3. Όλα τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν το FORUM, με σεβασμό στην τήρηση των νόμων του Ελληνικού κράτους, όπως και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ορθή και σωστή χρήση του διαδικτύου.
4. Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος διαδικτυακού κόμβου, για την διενέργεια παράνομων πράξεων, όπως την παράνομη εισχώρηση σε άλλους διαδικτυακούς κόμβους (hacking), την κρυφή εκτέλεση εντολών οποιαδήποτε κώδικα για παράνομες πράξεις και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αποσκοπεί σε δολιοφθορά ή καταστροφή οποιαδήποτε διαδικτυακού κόμβου ή την διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης πράξης.
5. Τα αναγραφόμενα σε κάθε ποστ, βαρύνουν τον συγγραφέα και δεν αποτελούν γνώμη ούτε δεσμεύουν τους συντελεστές του FORUM. Αποτελούν γνώμη του συγγραφέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική τους ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους.
6. Προσβλητικά μηνύματα, μηνύματα με συζητήσεις πολιτικού ή άλλου παρόμοιου περιεχομένου κείμενα, θα πρέπει να αφαιρούνται μετά από προειδοποίηση της συντονιστικής ομάδας. Αν ο συγγραφέας δεν συμμορφωθεί, ο συντονιστής θα έχει δικαίωμα αφαίρεσης του κειμένου χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Παρακαλούνται επίσης οι χρήστες σε κάθε παράθεση νέου ή άλλου κειμένου, πέρα της δικής τους άποψης να προσθέτουν αν είναι δυνατόν, πηγή προέλευσης του κειμένου αυτού.
7. Η χρήση των πεζοκεφαλαίων, κάνει την ανάγνωση ευκολότερη. Το ίδιο και στα ψευδώνυμα των μελών. Τα κεφαλαία κουράζουν τον αναγνώστη. Eπίσης, η χρήση των Ελληνικών είναι προτιμητέα εκτός αν πρόκειται για ξένο επισκέπτη.
8. Κάθε ανακοίνωση του συντονιστή έχει ισχύ από την στιγμή της δημοσίευσής της και μετά. Αναδρομική ισχύ, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Αναδρομική ισχύ της ανακοίνωσης υπάρχει μόνο σε περίπτωση που μηνύματα θεωρούνται προσβλητικά σε προσωπικό επίπεδο ή καταστρατηγούν νόμους λειτουργίας του FORUM ή/και νόμους του Ελληνικού κράτους.
9. Η δημοσίευση προσωπικών μηνυμάτων ( π.μ.), απαγορεύεται, γιατί θεωρείται απόρρητη και έτσι πρέπει να μένει. Όποιο μέλος δημοσιεύσει τέτοιο απόσπασμα σε ποστ, θα πρέπει να γνωρίζει, από την αρχή, ότι θα κατέβει άμεσα και θα υπάρχει σύσταση -αρχικά- από τον συντονιστή της ενότητας στο συγκεκριμένο μέλος να μην ξανανεβάσει π.μ.
10. Οι ιδιοκτήτες και η ομάδα διαχείρισης του FORUM, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις τοποθετήσεις των μελών της, που αποτελούν προσωπικές και μόνο εκφράσεις.
11. Οι ιδιοκτήτες του site, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν μέρος ή ολόκληρο το site και την λίστα μελών , χωρίς καμία υποχρέωση προς τρίτους αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Τα παραπάνω συνιστούν τους κανόνες χρήσης του φόρουμ και όλα τα μέλη υποχρεούνται να τα τηρούν. Η χρήση του κόμβου, οποιανδήποτε στιγμή, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω και πλήρη συμφωνία με αυτά. Όποιος δεν συμφωνεί με τους παραπάνω όρους παρακαλείται να ζητήσει την διαγραφή του.
Για τη διαχείριση
Ιωάννης Β. Βέλλης
Γενικός διαχειριστής Forum
E-mail: ecfpogr@gmail.com

 

 

European Community Forums For The Police

0

Η «EUROPEAN COMMUNITY FORUMS FOR THE POLICE» (E.C.F.PO), είναι διεθνής Ευρωπαϊκή Οργάνωση. Ασκεί δράση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Απευθύνεται ισότιμα απέναντι στον Ευρωπαίο πολίτη & αστυνομικό. Με μόνιμη έδρα της, την Ελλάδα. Συνεργάζεται με κράτη, διεθνείς οργανισμούς.
Μέλη της είναι τα εθνικά τμήματα, που υπάρχουν ήδη σε σωματειακή μορφή ή δημιουργούνται μετά την έγκριση του καταστατικού τους. Επίσης, εθνικά Φόρουμ (Forum) για αστυνομικούς & πολίτες – ένα ανά χώρα. Τα μέλη της εθνικά τμήματα μπορούν –ελεύθερα- να δημιουργήσουν παραρτήματα βάσει των αναγκών τους και του πληθυσμού της κάθε χώρας. Μέλη μπορούν να γίνουν και πρόσωπα τα οποία στη χώρα τους δεν έχουν εθνικό Τμήμα ή Forum για αστυνομικούς & πολίτες, μέχρι την ίδρυσή τους. Τα δικαιώματά τους σε αυτή την περίπτωση είναι ίδια με των μελών ενός Εθνικού τμήματος και όχι με αυτά του ίδιου του Εθνικού τμήματος-μέλους ή του Forum για αστυνομικούς & πολίτες.

Επικοινωνία: Ιωάννης Β. Βέλλης E-mail: ecfpogr@gmail.com

 

  • Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, έγινε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ στην Ελλάδα, του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στο ΙΕΒ (Chairperson External Relations Commission) της INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) & Πρόεδρο του Ρωσικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. κ. Alexei GANKIN με τον κ. Γιάννη Βέλλη, ιδρυτή της EUROPEAN COMMUNITY FORUM FOR THE POLICE, παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της I.P.A. κ. Γιάννη Καραπατάκη. Συζητήθηκε η συνεργασία I.P.A και E.C.F.PO. όπου είναι εφικτό -ιδίως σε πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές δράσεις, οι σκοποί & ο τρόπος λειτουργίας του E.C.F.PO., το ανοιχτό Forum για αστυνομικούς και πολίτες, όπως κι η θεματολογία του, η γενικότερη κατάσταση σε σχέση με την Αστυνομία και την κοινωνία. Υπήρχε σε πολλά σημεία ταύτιση απόψεων και γενικότερα θετικό κλίμα. Ευχόμαστε τέτοιοι διάλογοι, σε τόσο υψηλό επίπεδο, να βοηθήσουν ώστε η αστυνομία με την κοινωνία γενικότερα, να βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη και όχι σε σύγκρουση – με μικρότερη ή μεγαλύτερη ευθύνη και των δύο πλευρών- κάτι που ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά, ούτε ωφελεί καμία από τις δύο πλευρές, παρά μόνο όσους θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα διάλυσης ή κοινωνίες στρατοκρατικής μορφής και περιορισμού ή ακόμα και μηδενισμού των δημοκρατικών αξιών.

 

Ημερολόγιο Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της I.P.A.

0

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της I.P.A. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα ή να το κατεβάσετε από το link:

https://www.dropbox.com/s/qp1itrii7zk8t0b/calendar%202018.pdf?dl=0

Τι είναι η I.P.A.
Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 300.000 μέλη σε (62) χώρες του κόσμου, η οποία ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Arthur Troop. Σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφοσιωμένη στις αρχές που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1948.
Η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή πολιτικές επιδιώξεις.
Ο συνδετικός κρίκος όλων των Οργανώσεων της Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη.
Ο χώρος όπου ο Αστυνομικός αισθάνθηκε την ανάγκη να αναζητήσει τη φιλία, την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την πραγματική φιλία και πέρα από τα εθνικά σύνορα.
Ο χώρος όπου τα μέλη της κτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.
Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από το μόνιμο (Διεθνές) Διοικητικό Συμβούλιο (Ρ.Ε.Β.)με μέλη εκλεγόμενα ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ και προερχόμενα από διάφορες χώρες. Συνεπικουρείται από πέντε 6μελείς Διεθνείς Επιτροπές: Εσωτερικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, Επαγγελματικών Υποθέσεων και Υποθέσεων Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Επιδιώκει
Τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους σε Εθνική και Παγκόσμια κλίμακα, έχουσα ως έμβλημα τη φράση «SERVO PER AMIKECO» που στην Εσπεράντο σημαίνει «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ».
Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.
Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις Αστυνομίας Πολίτη.
Τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για να διευρύνει τις γνώσεις και να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της να αντιληφθούν τα προβλήματα των άλλων.
Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης, με σκοπό την κατανόηση του έργου της Αστυνομίας.
Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοήθειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.
Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο.
Τη συμβολή στην αποκατάσταση αμοιβαίας υποχωρητικότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.
Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ως και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων.
Προσφέρει
Ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη βοήθεια σεμιναρίων στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο Gimborn στη Γερμανία, με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.
Μία ετήσια Διεθνή Συνάντηση για τους νέους σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος του κόσμου, στην οποία συμμετέχουν παιδιά μελών της.
Διεθνή Σεμινάρια για νέους, παιδιά των μελών της στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο του Gimborn.
Την ανταλλαγή νέων, τέκνων μελών της ΙΡΑ, στους οποίους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα.
Δυνατότητες ανταλλαγής επισκέψεων μεμονωμένων μελών της Ένωσης σε διάφορες χώρες και την φιλοξενία αυτών ή μελών των οικογενειών τους σε κατοικίες συναδέλφων.
Την ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ των μελών της.
Εξυπηρετήσεις, οικονομικές προς τα μέλη της, τα οποία περιήλθαν σε δυσχερείς καταστάσεις, ιδιαίτερα από πλευράς υγείας.
Φτηνά καταλύματα στους αναγνωρισμένους Ξενώνες διαφόρων χωρών.

Επικοινωνία: http://www.ipa-gr.org

 

Tesco Boss Hails End of ‘Space Race’ as Profits Crash

0

A business (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

«There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.»

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system. Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Wall Street, New York, NY, United States of America

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. It can therefore be described as a «process optimization process.» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent, and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized.

Business Discussions

Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate «person». This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Stock Graphs.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education, or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

London Street View.

Businesses often have important «intellectual property» that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors.

Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign non-compete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

Marks & Spencer Profits Jump for First Time in Four Years

0

A business (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

«There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.»

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system. Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Wall Street, New York, NY, United States of America

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. It can therefore be described as a «process optimization process.» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent, and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized.

Business Discussions

Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate «person». This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Stock Graphs.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education, or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

London Street View.

Businesses often have important «intellectual property» that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors.

Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign non-compete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

Retail Sales Fall for a Third Month in a Row

0

A business (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

«There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.»

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system. Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Wall Street, New York, NY, United States of America

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. It can therefore be described as a «process optimization process.» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent, and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized.

Business Discussions

Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate «person». This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Stock Graphs.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education, or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

London Street View.

Businesses often have important «intellectual property» that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors.

Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign non-compete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

Cadbury and Halfords Profit as Camping Gear Rise Strongly

0

A business (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

«There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.»

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system. Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Wall Street, New York, NY, United States of America

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. It can therefore be described as a «process optimization process.» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent, and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized.

Business Discussions

Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate «person». This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Stock Graphs.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education, or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

London Street View.

Businesses often have important «intellectual property» that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors.

Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign non-compete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

Sports Direct Workers Paid Less than Minimum Wage

0

A business (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

«There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.»

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system. Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Wall Street, New York, NY, United States of America

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. It can therefore be described as a «process optimization process.» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent, and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized.

Business Discussions

Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate «person». This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Stock Graphs.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education, or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

London Street View.

Businesses often have important «intellectual property» that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors.

Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign non-compete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

New Housing Law May Offer an Opportunity for Entrepreneurs

0

A business (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

«There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.»

In recent decades, states modeled some of their assets and enterprises after business enterprises. In 2003, for example, the People’s Republic of China modeled 80% of its state-owned enterprises on a company-type management system. Many state institutions and enterprises in China and Russia have transformed into joint-stock companies, with part of their shares being listed on public stock markets.

Wall Street, New York, NY, United States of America

Business process management (BPM) is a holistic management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients. It promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. BPM attempts to improve processes continuously. It can therefore be described as a «process optimization process.» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, effective and capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach.

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

Many businesses are operated through a separate entity such as a corporation or a partnership (either formed with or without limited liability). Most legal jurisdictions allow people to organize such an entity by filing certain charter documents with the relevant Secretary of State or equivalent, and complying with certain other ongoing obligations. The relationships and legal rights of shareholders, limited partners, or members are governed partly by the charter documents and partly by the law of the jurisdiction where the entity is organized.

Business Discussions

Generally speaking, shareholders in a corporation, limited partners in a limited partnership, and members in a limited liability company are shielded from personal liability for the debts and obligations of the entity, which is legally treated as a separate «person». This means that unless there is misconduct, the owner’s own possessions are strongly protected in law if the business does not succeed.

Where two or more individuals own a business together but have failed to organize a more specialized form of vehicle, they will be treated as a general partnership. The terms of a partnership are partly governed by a partnership agreement if one is created, and partly by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

No paperwork or filing is necessary to create a partnership, and without an agreement, the relationships and legal rights of the partners will be entirely governed by the law of the jurisdiction where the partnership is located.

A single person who owns and runs a business is commonly known as a sole proprietor, whether that person owns it directly or through a formally organized entity. Depending on the business needs, an adviser can decide what kind is proprietorship will be most suitable.

Some businesses are subject to ongoing special regulation, for example, public utilities, investment securities, banking, insurance, broadcasting, aviation, and health care providers. Environmental regulations are also very complex and can affect many businesses.

Stock Graphs.

Some specialized businesses may also require licenses, either due to laws governing entry into certain trades, occupations or professions, that require special education, or to raise revenue for local governments. Professions that require special licenses include law, medicine, piloting aircraft, selling liquor, radio broadcasting, selling investment securities, selling used cars, and roofing. Local jurisdictions may also require special licenses and taxes just to operate a business.

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

London Street View.

Businesses often have important «intellectual property» that needs protection from competitors for the company to stay profitable. This could require patents, copyrights, trademarks, or preservation of trade secrets. Most businesses have names, logos, and similar branding techniques that could benefit from trademarking. Patents and copyrights in the United States are largely governed by federal law, while trade secrets and trademarking are mostly a matter of state law. Because of the nature of intellectual property, a business needs protection in every jurisdiction in which they are concerned about competitors.

Many countries are signatories to international treaties concerning intellectual property, and thus companies registered in these countries are subject to national laws bound by these treaties. In order to protect trade secrets, companies may require employees to sign non-compete clauses which will impose limitations on an employee’s interactions with stakeholders, and competitors.

Get in touch

474ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
34ΑκόλουθοιΑκολουθήστε